搜索

客家风情·客家人·客家网 galaqtiq.com

 找回密码
 注册用户

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 61431|回复: 114
打印 上一主题 下一主题

台湾客语小天后徐筱宁专题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2004-9-1 15:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

! o- x1 P' L% K1 I) K, ^! ^+ t# l/ f7 W' L
客家流行小天后徐筱宁获得第16届金曲奖最佳客语演唱新人奖
* |6 R; [, R3 g1 d$ y

: l3 ^5 E' m' ^. }隔了三年,2008年11月发表第二张客家流行歌曲专辑《2008青寧心曲》,又一摆听到熟悉又动人个歌声。预祝明年个金曲奖筱宁再次得奖。4 z5 ?7 l1 l) a# u) \/ G

  T) v# j2 b4 M
, K9 @0 B) R: K2 v
% Q. b1 W! z4 v

7 a: N! Q: s, p 徐筱寧第二張客語專輯 《2008青寧心曲》个《有你有我》
) Q, M7 k! d! Y& }1 i
- V5 h7 l4 |) Q

8 R/ r  k, y; ~8 |" H( W) ^
" Z' F: H# [3 n: B; U  S————————————————————————————————
0 m1 y! X9 o# N。 K
/ R5 D5 f- |( S; s2 }" [客家流行小天后徐筱宁小档案:
+ i: R  R; [: z# p8 v0 r血型:O型8 z% `# T/ v7 \+ q3 P
生日:5月6日
( A$ u# h8 F6 B2 P% A# ?+ X星座:金牛座9 u) T+ I  q2 p6 n6 @
学历:大华技术学院1 V5 `' \" {- o& m6 e' ]
兴趣:钢琴、游泳、唱歌、舞蹈
% V) j+ l7 m8 t语言:客语、国语6 O7 n7 \0 p8 P# Z8 ?7 h
专长:唱歌
0 s( B0 x9 ^+ h. q- E8 n, x经历:1.番茄公主 全省各大型歌唱比赛冠军) h0 L# s( |  x
      2.客家电视台[闹热打擂台]擂台赛二十关
5 m8 M9 j6 p. p9 b( K0 r      3.2005年获得第16届金曲奖最佳客语演唱新人奖
' M5 q* }( r% i。 E/ w1 D( o      4.2008年11月发表第二张客家流行歌曲专辑《2008青寧心曲》
6 K: f  h% ^! E7 z) i7 |2 w最喜欢的颜色白色、红色3 N6 l1 P' H: R' ^. N) k
最喜欢的食物:巧克力、水果
% L* |* G) C) j  b) R9 i最糟的事情:歌唱比赛音乐不对( ?( @1 g! B) A! M
口头禅:哪有!真的哦?6 U  h3 p3 [: L3 b* ^5 S
未来计划愿望:出国深造、增广见闻、发展客家流行音乐。
+ ?; U+ T3 w- s" h# p' z( n
! T2 }7 ~. p+ ]( Z9 P! r徐筱寧客语流行专辑《靓细妹》(词/曲:小古  编曲:栾克勇)下载: 为尊重客家流行音乐人的权益,禁止上传到其他网站服务器及商业使用,多谢配合!  1 x' }8 @, k9 H0 k
6 X/ [9 \0 B# H1 A! a; `0 S6 t
01.靚細妹( 詞\曲:小古 編:欒克勇)* E% A' k3 p- Q, s
02.五月雪( 詞\曲:小古 編:欒克勇)
$ k2 I5 _/ P! U6 i03.最愛係汝( 詞:小古 曲\編:欒克勇). T/ _/ I/ ]& [8 g8 y* @, w0 R
04.難分難捨(詞:小古 曲\編:欒克勇)/ L! R8 }4 Y2 i  n# Z
05.情不自禁 (詞:小古 曲\編:欒克勇)
  ]$ ^! R2 I7 X- N06.理想有夢 ( 詞\曲:小古 編:欒克勇)2 @) ~  X4 p2 N1 y
07.媽媽( 詞\曲:小古 編:欒克勇)3 g' p, f, I& e" y3 M+ x
08.朋友 ( 詞\曲:小古 編:欒克勇)
7 S. w. B* ?0 J$ n09.約定( 詞\曲:小古 編:欒克勇)2 X  C. [& O% f# r, ?- A. H! D; ]3 F
10.彩色世界 ( 詞\曲:小古 編:欒克勇)) [" V9 H8 A% }% |6 x

) z- Z, T5 c; K; B+ C- W0 k& q1 z) `- f" N
  |! T& z) \: u3 Q1 [3 A. q' A* V7 S
4 J* H, R8 a" h7 _7 W% y0 t6 z5 R  T
徐筱寧简介
3 n( {7 [, k& j8 M  B; {3 f" d: g0 J
溫柔婉約的歌聲 平易近人的笑容 2 L# L' W4 P) W$ Y. x% W8 p
彷彿就像是鄰家的小女孩 - Q% E) C3 D1 [. L& i; h
尤其是現在的年輕人 1 x- c) Y- X3 u/ ]( L
能將客家歌曲詮釋的那麼好
6 m* R7 m" T) l6 a! @1 h& n相當的不簡單 ) A: U) q5 K6 [5 p8 G3 m! @
經過歲月的洗禮 ! L9 ]6 {( p. C0 c9 y# s: ^
歷經無數次的比賽得獎經驗 % v  o5 C# o& V+ v7 V* g* _3 `) D
當時的小女孩 已是不同凡響的靚細妹了
! g( l! E' ?: F! k6 y- W加入揚笙 也帶來了客家的新希望
4 n7 D2 [0 y6 q: L: d7 @靚細妹-長達半年的製作 " i  x  A$ ^, u5 P; i$ ~& P
真的是千辛萬苦 ! K1 `0 B2 F( i
其中在[五月雪]這首歌裡 & }% r) i" E9 z' P9 {3 x
是描寫一段刻骨銘心的愛情歲月 ; ~. A& O3 x4 K
年輕時的約定承諾
" s' m' W% H' a6 `( ~% a卻換來歲月的苦苦等候
) g5 C$ v/ y1 t, d' J+ N/ h淒美的愛情故事 值得您細細品味 4 p0 Z1 I- h. G0 ?6 q: F- H& J
徐筱寧 靚細妹 個人專輯
- p& r4 s( k. K& `預定8月28日推出 . Z2 M4 E) N% n: O
9月1日正式發行 6 m+ e# X; O5 ~8 |' q
敬請指教
$ y* N5 [2 Y4 j7 Z' \% D( b" l* O0 a- s- r2 a; ?& A4 G
客家靚細妹徐筱寧客家專輯《靚細妹》在新客家电台發表会现场(2004年8月28日)  j1 k5 Y# J0 g/ ]2 f% t5 W/ P

9 [% ~" N. Q3 |  W/ Q( W以下為桃園地區銷售地點 :
/ U$ `2 n" @, K! ]中壢市場旁个牛哥唱片、中壢夜市、楊梅个巧富叮唱片、 龍潭龍閣唱片等都有经销。
6 Q! G- O( t  t有意购买請洽008863——4928625 小古
3 y& p1 [. \- V: F& ]$ c0 W4 l- |! z5 {
. ^. S' ~3 e3 s3 v
客家流行小天后徐筱宁个《靓细妹》专辑歌词: " X7 f; S9 a( y4 i7 m

: V。 t+ t4 m/ z) `% E0 `8 x5 ^7 M1.靓细妹(词曲:小古 编曲:栾克勇)
: j7 V; E6 Q4 C# l# U! c+ {靓靓个细妹哩人人爱,靓靓个细妹哩情似海,靓靓个细妹哩心花开,哎哟靓靓个细妹哩,人见人爱笑颜开,杨柳腰鲫鱼嘴,也有个好身材,请汝爱来说媒,唱起山歌情意在,人人看到喊涯靓细妹.( l& G, M2 U' m- \; ?1 |1 w
/ A( y  |8 r$ e; \
2.五月雪(词曲:小古 编曲:栾克勇)
6 G3 o. c' T9 U$ y心中有一幅画,五月雪满树垭,风动树摇花亦谢,白色个油桐花,心中有一句话,感念汝亦牵挂,坎坷路途不如意,心爱放得下,几年过,油桐花开随风飘,飘向人海满山野,恬风息气莫心焦,几年过,五月雪亦满山凋,但愿油桐不同调,随风任飘摇.4 j& W/ T, Q3 v: R

% n% E/ `3 T/ g1 x' b$ R  L3.最爱系汝(词:小古 曲:栾克勇 编曲:栾克勇)
! U- t' Z; j' v  B7 X& E( C真情流露在我心间,深深爱汝再续前缘,相识相恋天从人愿,生生世世此情不变,汝系针,涯系线,针线永相连,汝系星,涯系月,星月交辉永缠绵,只有汝系涯哟生爱个人,只有汝能了解涯心意,只有汝系涯一生爱个人,生生世世不变,直至永远,最爱系汝.- D, r) ]+ Y; _# g. Y# b4 P# e
. F& p. D5 T: Z$ H0 K9 x

* a& A. p& _. g7 _+ _9 _6 c- j$ n) E' F

. [3 W% a- t6 ?& O' M; f$ Y——————————————————————————————  J  W& T. j, [. u9 c& n# s
相关报道:
3 ]- O5 X3 G$ x。 \$ k* `4 U$ r7 [( j6 y+ w1 Z
1.徐筱寧客家歌 擂台賽稱后 http://www.galaqtiq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=117686 N1 N6 y" g" m' p0 M: y
2.台湾客家流行歌坛美女写真集http://www.galaqtiq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15995
3 J( J6 X$ y& Z; l3.金曲奖上客家流行音乐人个精彩照片:http://www.galaqtiq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=280391 n# q( f: t* a7 h9 {
/ P* }8 R9 y+ i* P" K6 l/ K8 e5 i- J
[ 本帖最后由 huangchunbin 于 2008-11-19 17:36 编辑 ]
2#
发表于 2004-9-1 15:11:22 | 只看该作者
这是 以客为尊 在 2006年4月25日的 新帖:, P4 P& K% R- n
---------------------------------------6 @) V+ G3 G) O& I' R& b$ H5 ?
* x9 d  T* L9 b# F% L6 i
徐筱寧 靚細妹 揚笙文化 2004\09; A  B8 K- w' E0 h
' K" {6 p# c% p7 W8 q+ d
8 X' F' ]+ S6 F* U8 B* o
靚靚箇細妹耶人人愛 靚靚箇細妹耶情似海 靚靚箇細妹耶心花開 哎喲靚靚箇細妹耶 人見人愛笑顏開 楊柳腰鯽魚嘴 亦有箇好身材 請汝要來說媒 唱起山歌情意在 人人看到喊涯靚細妹耶( G1 N; `& `1 h" l
! P/ r& y1 B* ~; l

  S$ {7 f6 ]! b' c& C; `; K6 j" z3 D心中有一幅畫 五月雪滿樹埡 風動樹搖花亦謝 白色箇油桐花 心中有一句話 感念汝亦牽掛 坎坷路途不如意 心愛放得下 幾年過 油桐花開隨風飄 飄向人海滿山野 恬風息氣莫心焦 幾年過 五月雪亦滿山凋 但願油桐不同調 隨風任飄搖9 a% U) g/ P2 T
& \. B6 x8 P% f  O# i7 D
  \& {: w' F* [7 R  x
女:真情流露在捱心間 深深愛汝再續前緣 男:相識相戀天從人願 生生世世此情不變 女:汝係針 捱係線 針線永相連 男:汝係星 捱係月 星月交輝永纏綿(*以上重覆時 男女對換)7 {5 ]9 B6 ~' i, ?: I
女:只有汝係捱 一生愛箇人 男:只有汝最能瞭解捱心意 女:只有汝係捱一生愛箇人 男:生生世世不變 合:直至永遠 最愛係汝
. t. o- w3 t  j  P" D
! x! B: z0 {" O3 Q6 V: f
  w7 W6 m! w  B8 L: A% |- x: x" ?; r# P9 b3 U+ a

5 R' }! A0 k, e% K9 K  |. v$ a: e* q% K% X# g' @

+ I3 T  A! Q  F( g
. g1 D% W* T. A* B* n+ ]. W/ T! G, T( |& v5 M

# Q6 }" j$ T& k+ M3 J$ |  n5 @3 D, b% I

# X) Q; \! h; I4 @, ^1 i' y! A7 @6 K8 v8 C1 v& P2 r

% d4 Z* _* u+ l! }
。 A+ w5 z) k4 s/ ]. x. f5 {' D, `
================================================0 d& {# y1 P0 p7 U& G9 K1 r
此專輯出來會2年勒吧 看樣耶短期內亦冇可能抵大陸發行 大陸箇鄉親會毋會等忒久呀? 不管啦~
3#
 楼主| 发表于 2004-9-1 15:13:46 | 只看该作者
新客家电台专访徐筱寧音频链接, n, }4 P) q( ]4 M

% U5 J2 |! o$ S- `0 a寬頻
* X。 Z9 S: A9 i) G
: W$ {- R0 W* }+ h- X
* x9 g0 n6 a/ Z& Z窄頻
4#
 楼主| 发表于 2004-9-1 15:24:34 | 只看该作者
大華學院應屆畢業生徐筱寧「鬧熱打擂台」勇闖廿關稱后 校方頒獎學金嘉勉
3 R. h/ n0 z* q
7 m9 r* f; c* x6 v3 e: l8 Y # m4 r! M: f4 ?) n
新竹縣大華技術學院資訊管理系應屆畢業生徐筱寧,參加客家電視台「鬧熱打擂台」歌唱賽,勇闖廿關。校方昨天安排她唱歌給學弟妹聽,並致送兩萬元獎學金,鼓勵她更上層樓。 徐筱寧說,雖然她對唱歌有濃厚興趣,但不會堅持走演藝路線,一切看機緣。今年十月間,將發行個人首張唱片。明天畢業後,希望能找到和資訊管理有關的工作。 今年二月間,徐筱寧的媽媽替她報名參加「鬧熱打擂台」歌唱賽,第一次就碰到強勁對手取得同分,後來過關斬將,連闖廿關,贏得最高獎金五萬元。廿日電視台將播出她通過廿關的精彩內容。 徐筱寧說,從小對音樂有興趣,喜歡哼哼唱唱,她從音樂帶中學習歌手轉音和節奏拿捏的技巧。八十七年首次參加竹塹盃歌唱比賽,得到第二名,隨後參加各種歌唱比賽,獲獎無數。 大華技術學院學務長徐元佑,昨天代表校方致送兩萬元獎學金給徐筱寧。他鼓勵學生們,人生不是只有唸書,應要努力地將自己的才華展現出來。他以徐筱寧演唱客家歌為例,鼓勵同學們多學習各種語言,才能沈浸在不同文化的喜悅裡。  
% ?# Y9 t' H) V
5#
发表于 2004-9-1 17:36:59 | 只看该作者

徐筱宁 《靓细妹》(MP3)

1.靓细妹(3分钟)
$ u9 z# K' _, O$ b2.彩色世界 ! A8 s6 h# W: O. f
3.五月雪 2 Y  ?/ c: r# F8 n" ?% a

4 \  J% S4 A# {2 U" A8 B3 X" R' @' N  ]) k; @
3 \+ J4 r8 D) c; m

( `" b. M/ ]6 r$ O5 [(左二为徐筱宁)
9 p+ B( w0 [, a% X  H( r$ u: S" z; G
) @- t+ Y% J, }% d8 d6 k: b
% e( h/ w2 L" \- [" ~2 \“靓靓计细妹人人爱,靓靓计细妹情似海,靓靓计细妹心花开……”
/ T0 z: U. d% _8 S8 B0 B
& Q$ Z: ]2 p( q. \3 u- g相关信息:台湾新客家天后徐筱寧首张客家專輯《靚細妹 》今日發行' y3 [+ U* n, e# H+ J* {( T
http://www.galaqtiq.com/forum ... Bhd136302#NO.143487
! l# X9 E# N% r
: {; l) \  `2 x0 @- c[ Last edited by hcb8188 on 2004-9-18 at 17:37 ]
6#
发表于 2004-9-1 19:30:39 | 只看该作者
好,代表了客语音乐的发展方向。让那些所谓客语不适于现代音乐形式的谬论见鬼去吧。
7#
发表于 2004-9-1 23:19:59 | 只看该作者

音频太大声了!

快把我耳朵震聋了,没事算我幸运!
8#
发表于 2004-9-1 23:28:43 | 只看该作者
不会啊?!我试过了,还行。
9#
发表于 2004-9-1 23:32:41 | 只看该作者

可能是我电脑声卡的问题!

声音较大点!没事!多谢!
10#
 楼主| 发表于 2004-9-2 10:53:29 | 只看该作者
这是一个朋友告诉我的,他上不了网,就叫我来发帖。
  i2 `# b# U5 \' e
8 t2 T& s5 d! G) J0 h客语流行音乐的确很好听,但是现代的媒体报道十分少,所以不为大家接受,近来听讲在台湾有很多客语流行歌手,他们很厉害,也让我佩服。
11#
 楼主| 发表于 2004-9-2 10:58:23 | 只看该作者
《五月雪》可以在这个网址中的第六分钟左右也可下载, L  k( k$ M% @" Z( p

' |3 k. R6 L, Y, Q" K7 c" z9 ^[ Last edited by 救救广府客吧 on 2004-9-2 at 11:19 ]
12#
发表于 2004-9-2 11:05:38 | 只看该作者
救救广府客吧,你好,幸会幸会啊!* d7 Z8 l% T" M& L. a# V5 r. @
贵府叶塘?
13#
 楼主| 发表于 2004-9-2 11:07:36 | 只看该作者
没有错,来自叶塘。
14#
发表于 2004-9-2 11:16:20 | 只看该作者
叶塘哪呀?
15#
 楼主| 发表于 2004-9-2 11:17:34 | 只看该作者
石陂头,你是哪里的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册用户

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表
pk10怎么玩 平安彩票是真的吗 极速赛车精准人工计划 第1彩票计划群 百胜彩票计划群 微信pk10机器人漏洞 财神汇彩票计划群 平安彩票计划群 湖南快乐十分官网 内蒙古快3